Brussel geeft 3,9 miljoen


De Europese Commissie heeft op 29 november 2009 bekendgemaakt dat het project Inrichting Dwingelderveld kan rekenen op € 3,9 miljoen euro LIFE+-subsidie voor de periode 2010-2015. Dit betekent dat de subsidieaanvraag die een jaar geleden is ingediend, bijna volledig gehonoreerd is. De Europese Commissie financiert projecten die bijdragen aan de bescherming van de Natura 2000-gebieden in Europa. Ze is van mening dat de maatregelen uit het Inrichtingsplan Dwingelderveld een positief effect hebben op de groei van natte heide en op de vorming van veen.

28d0d57cc0937d0cefe449326b0019fdFinanciën bijna rond

Nu het geld uit Brussel is toegezegd, is het financiële plaatje van het project Inrichting Dwingelderveld praktisch rond. De provincie Drenthe levert 6.8 miljoen aan het project. Ook de overige betrokken partijen, Waterschap Reest en Wieden, de gemeenten Westerveld en De Wolden, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en het Nationaal Park dragen bijna 4 miljoen bij. Zij zijn vertegenwoordigd in de Bestuurscommissie Dwingelderveld, die verantwoordelijk is voor de realisatie van het project. Medio 2010 gaat de eerste schop in de grond.575ae665e96d5e96b7b0456e45a870e4