Water kan haar gang weer gaan...


2013-2-water-kan-zijn-gang-gaan

Het voorlopige sluitstuk van het inrichtingswerk was de demping van 'leiding 20'. Zo werd de diepe afwateringssloot genoemd die het Dwingelderveld doorkruiste. De leiding is indertijd bij de ontginning van het Noordenveld gegraven om het landbouwgebied te ontwateren.

Aan de verdroging van de heide die daarvan het gevolg was, is nu een einde gekomen. De natuurlijke situatie is hersteld; voortaan zoekt het water weer haar eigen kronkelende weg door de slenken. De waterstand gaat omhoog.

Er waren twee redenen waarom deze demping pas nu in de planning stond. Allereerst moest de bovengrond worden afgegraven en afgevoerd. En pas nadat alle transporten hadden plaatsgevonden kon de asfaltweg worden verwijderd. Anders bestond het risico dat andere werkzaamheden, zoals de aanleg van het fietspad met vlonders, letterlijk in het water waren gevallen.

Opvang van veel extra water

Aan de demping van leiding 20 gingen andere watermaatregelen vooraf. Zo gingen al eerder alle kleinere slootjes in het Noordenveld dicht. Verspreid over het heidegebied zijn onopvallende stuwtjes geplaatst, die het water de eerstkomende jaren een beetje helpen zijn weg te vinden. Veel opvallender zijn de driehoekige stuwen aan de randen van het gebied. Die zorgen ervoor dat in het Dwingelderveld nog eens heel veel extra water tijdelijk kan worden opgevangen in een periode met extreme neerslag.