Wateropvang goed voor de regio


Door de klimaatverandering hebben we af en toe te maken met hevige regenval. Daarom is het nodig om gebieden in te richten waar regenwater langer kan worden vastgehouden of tijdelijk kan worden geparkeerd. Technische maatregelen, zoals dijkverhoging en extra gemalen, kunnen de lagere delen van ons land niet meer voldoende beschermen tegen wateroverlast. Daarom moeten we het water opvangen in gebieden die daarvoor zijn ingericht. Ook het Dwingelderveld kan water opvangen als dat nodig is. Hierdoor krijgt het water niet de kans om ‘benedenstrooms’ voor overlast te zorgen, zoals in de dorpen ten zuiden van het Dwingelderveld en blijft Meppel gevrijwaard van overstromingen. Het Dwingelderveld kan door een ingenieus systeem het regenwater enkele dagen vasthouden. Zeer geleidelijk wordt het water vervolgens geloosd op de Ruiner Aa. Daarna stroomt het water via Meppel alsnog richting IJsselmeer.

b37d169e26242de67a25fbc8d458d52bWater bergen

Het hele stroomgebied van het waterschap heeft een wateropgaaf. Natuur en waterbergen of water vasthouden gaan vaak goed samen. In het Dwingelderveld kan onder extreme neerslagomstandigheden 1,25 miljoen kubieke regenwater worden vastgehouden met zo min mogelijk schade aan de natuur. Het Dwingelderveld houdt hiermee meer water tijdelijk vast dan de minimale gebiedsopgaaf en dat is gunstig voor de omgeving van het Dwingelderveld. Dat betekent ook dat het waterschap geen extra beslag op de ruimte buiten het nationaal park hoeft te leggen