Evenement met toestemming


Er is toestemming van de eigena(a)r(en) nodig voor evenementen met minder dan 50 deelnemers als:

  • er een bijdrage per deelnemer voor de activiteit gevraagd wordt
  • er paden gebruikt worden die niet voor de doelgroep bedoeld zijn
  • er van paden afgeweken wordt
  • er tussen zonsondergang en zonsopgang activiteiten plaatsvinden
  • er geluid van meer dan 50dB geproduceerd wordt
  • er in het stilte gebied rond Astron gebruik gemaakt wordt van zenders/mobiele apparatuur
  • en in alle andere gevallen waarbij van de reguliere toegangsregels wordt afgeweken

Voor deze activiteiten is meestal geen evenementen vergunning van de gemeente nodig, maar wel toestemming van de eigenaar. Toestemming wordt ten minste 8 weken voor aanvang van de activiteit aangevraagd. De kosten voor toestemmingsverklaring zijn € 75,- per evenement. Wanneer deelnemers betalen voor het evenement, brengen we u kosen per deelnemer in rekening. Zie de startpagina voor meer uitleg.

Een verzoek om toestemming dient u digitaal in via het loket (zie formulieren rechts)


Formulieren