melding evenement


© A.A. Henckel - 2014-04-20 paarden Lhee-Kraloo

Een melding volstaat voor activiteiten die

  • minder dan 50 deelnemers hebben
  • geen deelnemersbijdrage vragen
  • alleen gebruik maken van de paden en routes die voor die doelgroep bedoeld zijn
  • zich aan de normale toegangsregels houden

Een melding vindt uiterlijk 4 weken voor aanvang plaats en wordt digitaal met het formulier gedaan aan het loket (zie voor formulier rechts).

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: schoolklas bezoekt de natuur voor een biologieles, IVN excursie, speurtocht voor een kinderfeestje enz.


Formulieren