particuliere eigenaar evenementenloket


Deze informatie is bedoeld voor particulieren met eigendom binnen de grens van het Nationaal Park.

Het Dwingelderveld wordt naast de grote terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, beheert door meer dan 100 kleinere particuliere eigenaren. Van sommige hebben we contactgegevens en weten we waar hun bezit ligt (de scouting bijvoorbeeld). Maar van heel veel weten we dat niet precies. De privacywetgeving zorgt ervoor dat we gegevens uit het Kadaster niet mogen gebruiken om eigenaren te benaderen over nieuwe afspraken. Maar we willen de toestemming voor gebruik van terrein van particulieren wel graag net zo goed regelen als voor de grote terreinbeheerders. Daarom hierbij het volgende aanbod aan alle particuliere eigenaren in het Nationaal Park Dwingelderveld:

Geef een kaart of kadastrale nummers door van uw bezit aan het loket. Geef daarbij ook uw contactgegevens door, zodat we u kunnen informeren.

Laat weten of paden over uw terrein wel of niet gebruikt mogen worden voor evenementen of dat u dat per geval wilt beoordelen.

Wilt u meer informatie over de werkwijze, dan kunt u via de mail contact opnemen met het loket. Of bellen met het bezoekerscentrum Dwingelderveld, telefoonnummer 0522-472951.