melding evenement


© A.A. Henckel - 2014-04-20 paarden Lhee-Kraloo

Een melding volstaat voor activiteiten die

  • minder dan 50 deelnemers hebben
  • geen deelnemersbijdrage vragen
  • alleen gebruik maken van de paden en routes die voor die doelgroep bedoeld zijn
  • zich aan de normale toegangsregels houden

Een melding vindt uiterlijk 8 weken voor aanvang plaats en wordt digitaal met het formulier gedaan aan het loket (zie voor formulier rechts).

Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn: schoolklas bezoekt de natuur voor een biologieles, IVN excursie, speurtocht voor een kinderfeestje enz.


Formulieren