Inrichtingsplan Dwingelderveld


In het Nationaal Park Dwingelderveld staat het behoud en herstel van de natuur voorop, met natuurbeleving als nevendoel. Herstel van de natuurlijke waterhuishouding is volgens het Beheer en inrichtingsplan 2004 (BIP) een van de belangrijkste voorwaarden om de natuurdoelen te bereiken. In het Plan van Aanpak Waterhuishouding 2001-2006, dat is opgenomen in het BIP, zijn hiervoor maatregelen geformuleerd. Omvorming van de landbouwenclave van het Noordenveld in natuurgebied is een essentiële voorwaarde om deze maatregelen te kunnen uitvoeren.

Inmiddels is het Noordenveld opnieuw ingericht en overgedragen aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Samen met de verwerving van een belangrijk deel van het Kloosterveld aan de zuidkant van het gebied - is een belangrijke stap gezet om het watersysteem te herstellen. Het maakt ook verschillende andere maatregelen mogelijk voor doelen op het gebied van natuur, recreatie, waterbeheer en landschap. De oppervlakte en kwaliteit van natte en droge heide is vergroot, overeenkomstig de kerndoelen van het Natura 2000-gebied.

Als u de complete tekst van het "Inrichtingsplan Dwingelderveld" wilt lezen kunt u deze hier downloaden (pdf?handheld=true, 5.1 MB).

In 2007 heeft het Nationaal Park ook een publieksbrochure (pdf?handheld=true, 1.5 MB) uitgegeven met een toelichting op de plannen.

laymansreport_21052015_digitaal-4mb-1-np480

Download de samenvatting van het rapport

Het officiële rapport is een uitgebreid technisch verhaal.  De samenvatting is via deze link op de de website te downloaden (pdf?handheld=true, 3.1 MB).