Rapporten


Rapporten

Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld

Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld_23-03-2020-def (pdf?handheld=true, 5 MB)

Aanmeldingsnotitie M.E.R.

Aanmeldingsnotitie M.E.R. definitief (pdf?handheld=true, 1.3 MB)

Deelonderzoek Dwingelderveld pad en aarden wal

Deelonderzoeken Pad voor mensen met beperking en Aarden wallen langs A28 (pdf?handheld=true, 1.9 MB)

Deelonderzoek Waterbeheer

Deelonderzoek bijdrage waterbeheer tijdens extreme weersomstandigheden (pdf?handheld=true, 5.5 MB)
Bijlagen deelonderzoek waterbeheer (pdf?handheld=true, 5.5 MB)

Ecoduct Dwingelderveld

Toets inrichtingsmaatregelen in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (pdf?handheld=true, 638 kB)

Flora- en faunawet

Toets (her)inrichtingsmaatregelen in het kader van de Flora-en faunawet (pdf?handheld=true, 638 kB)
Kaart gebiedsnamen Dwingelderveld (pdf?handheld=true, 1 MB)
Kaarten bijlage 1 (pdf?handheld=true, 2.7 MB)
Kaarten bijlage 2 (pdf?handheld=true, 4.3 MB)

Natuurbeschermingswet

Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet (pdf?handheld=true, 2 MB)
Kaarten (pdf?handheld=true, 5.4 MB)

Onderzoeken Archeologie

Archeologisch onderzoek Inrichtingsplan Dwingelderveld (pdf?handheld=true, 4.5 MB) nummer 313

Archeologisch onderzoek Dwingelderveld (pdf?handheld=true, 4.2 MB)
Archeologisch onderzoek aanvullende inrichtingsplannen Dwingelderveld (pdf?handheld=true, 6.2 MB)
(bureauonderzoek)
Archeologisch onderzoek Kloosterveld (pdf?handheld=true, 6.5 MB)
Archeologisch onderzoek landingsplaats ecoduct Dwingelderveld (pdf?handheld=true, 1.8 MB)
Archeologisch onderzoek aanvullende inrichtingsplannen Dwingelderveld (pdf?handheld=true, 2.6 MB)
(inventariserend veldonderzoek - aanvullende boringen)

Verkenning Natuur en Archeologie

Aarden wal: verkenning natuur- en archeologische waarden (pdf?handheld=true, 2.7 MB)

Vleermuizenonderzoek

Vleermuizenonderzoek (pdf?handheld=true, 1.6 MB)
(vliegroutes weg Lhee-Kraloo, Oude Hoogeveensedijk en Noordenveld)

Verkenning mogelijke "overlastdieren"

Verkenning van mogelijke "overlastdieren nabij Kloosterveld/De Broeken (pdf?handheld=true, 1.1 MB)

Laymansreport LIFE project Dwingelderveld

Technisch rapport

Final report LIFE NL_NAT_192 (pdf?handheld=true, 8.9 MB)