Rapporten


Rapporten

Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld

Eindrapport Praktijkproef Dwingelderveld_23-03-2020-def (pdf, 5 MB)

Aanmeldingsnotitie M.E.R.

Aanmeldingsnotitie M.E.R. definitief (pdf, 1.3 MB)

Deelonderzoek Dwingelderveld pad en aarden wal

Deelonderzoeken Pad voor mensen met beperking en Aarden wallen langs A28 (pdf, 1.9 MB)

Deelonderzoek Waterbeheer

Deelonderzoek bijdrage waterbeheer tijdens extreme weersomstandigheden (pdf, 5.5 MB)
Bijlagen deelonderzoek waterbeheer (pdf, 5.5 MB)

Ecoduct Dwingelderveld

Toets inrichtingsmaatregelen in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet (pdf, 638 kB)

Flora- en faunawet

Toets (her)inrichtingsmaatregelen in het kader van de Flora-en faunawet (pdf, 638 kB)
Kaart gebiedsnamen Dwingelderveld (pdf, 1 MB)
Kaarten bijlage 1 (pdf, 2.7 MB)
Kaarten bijlage 2 (pdf, 4.3 MB)

Natuurbeschermingswet

Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet (pdf, 2 MB)
Kaarten (pdf, 5.4 MB)

Onderzoeken Archeologie

Archeologisch onderzoek Inrichtingsplan Dwingelderveld (pdf, 4.5 MB) nummer 313

Archeologisch onderzoek Dwingelderveld (pdf, 4.2 MB)
Archeologisch onderzoek aanvullende inrichtingsplannen Dwingelderveld (pdf, 6.2 MB)
(bureauonderzoek)
Archeologisch onderzoek Kloosterveld (pdf, 6.5 MB)
Archeologisch onderzoek landingsplaats ecoduct Dwingelderveld (pdf, 1.8 MB)
Archeologisch onderzoek aanvullende inrichtingsplannen Dwingelderveld (pdf, 2.6 MB)
(inventariserend veldonderzoek - aanvullende boringen)

Verkenning Natuur en Archeologie

Aarden wal: verkenning natuur- en archeologische waarden (pdf, 2.7 MB)

Vleermuizenonderzoek

Vleermuizenonderzoek (pdf, 1.6 MB)
(vliegroutes weg Lhee-Kraloo, Oude Hoogeveensedijk en Noordenveld)

Verkenning mogelijke "overlastdieren"

Verkenning van mogelijke "overlastdieren nabij Kloosterveld/De Broeken (pdf, 1.1 MB)

Laymansreport LIFE project Dwingelderveld

Technisch rapport

Final report LIFE NL_NAT_192 (pdf, 8.9 MB)