Rijke variatie planten in waardevolle bossen

Op voedselarme plaatsen in het Dwingelderveld zoals in het Lheebroekerzand vinden we het Grove dennen-Kraaiheidebos. Vooral de grote oppervlakten Kraaiheide zijn bijzonder. Op de rijkere groeiplaatsen kan bij natuurlijke ontwikkeling een Eiken-Beukenbos ontstaan, dat hoge natuurwaarden heeft.

In de naaldbossen van de boswachterij Dwingeloo komen enkele typische naaldbos-soorten voor, zoals de zeer zeldzame Dennenorchis en de Stekende wolfsklauw. Op plaatsen met een wat rijkere bodem komen soorten voor zoals Dalkruid, Veelbloemige Salomonszegel, Hulst, Zevenster, Brede wespenorchis en Gebogen driehoeksvaren. In het hele nationaal park groeien in totaal twaalf varensoorten, een uniek aantal!

Veelbloemige Salomonszegel De goudvink is een echte bosvogel