Boswerkzaamheden in het Dwingelderveld


Lariks verwijderen

Medewerkers van Staatsbosbeheer zijn nog steeds bezig met het verwijderen van jonge lariks en hier en daar wat delen oudere lariks. Lariks is een uitheemse boomsoort die zich massaal verjongt. Ze worden weggehaald om ruimte te geven voor andere, inheemse bomen en planten. De werkzaamheden gebeuren in speciaal geselecteerde bospercelen die stuk voor stuk worden aangepakt.

Behoud van kleine veentjes

Langs een aantal veentjes is de opslag van jonge bomen verwijderd. Dit zorgt ervoor dat er minder blad in valt/waait, waardoor ze beter open blijven. Ook wordt hier en daar langs de oevers wat geplagd om op die manier weer heide terug te krijgen.

Aanplant inheemse jonge bomen

U heeft in vorige berichten kunnen lezen over het afsterven van fijnsparren door een klein kevertje, de letterzetter. Open plekken die daardoor zijn ontstaan plant Staatsbosbeheer voor een deel weer in met inheemse soorten. Een goede menging van soorten zorgt ervoor dat meer soorten insecten en vogels zich in het bos thuis kunnen voelen.

Veiligheid in het bos

Omdat velen graag op een veilige manier in het bos willen wandelen of fietsen, worden worden bomen langs wegen en paden regelmatig gecontroleerd. Bomen die een gevaar vormen zijn inmiddels met verf gemarkeerd. Dode takken worden er dan uitgezaagd. Wanneer de boom geheel dood is, is het soms nog mogelijk om alleen de kroon eruit te zagen en de rest te laten staan. Zo'n boom is nog jarenlang enorm interessant voor paddenstoelen, insecten en holenbroeders als de zwarte specht.


Een strook lariksen is verwijderd

Het ven heeft weer een brede open rand

Gemengd jong bos