Natura 2000


Het beheerplan Natura 2000 voor het Dwingelderveld ligt van 8 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage. De eerder ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de nota van antwoord. Je vindt alle documenten op de website van de provincie Drenthe

Het Nationaal Park Dwingelderveld is in 2013 definitief aangewezen als een van de 166 natura 2000 gebieden van Nederland. De aanwijzingsdocumenten en andere onderzoeksrapporten, kunt u vinden op de site van het Ministerie van Economische Zaken.