Nattigheid in het Dwingelderveld


Door de aanhoudende regen wordt het, net als elders in Nederland, steeds natter in het Dwingelderveld. Voor de natuur in het Dwingelderveld is dat prima. Het gebied is erop berekend, sterker nog, het is van oudsher een nat gebied vanwege de keileemlaag in de grond.

Keileem is bijna ondoordringbaar voor water, zodat dat zich in de laagste delen ophoopt en maar heel traag wegstroomt. In de afgelopen jaren zijn veel beheermaatregelen erop gericht om deze functie van het Dwingelderveld (waterbuffer) te behouden en versterken. Vele soorten profiteren daarvan, niet in het minst de Meppelaars die nu niet meer worden overspoeld door het water zoals eind jaren '90 wel het geval was.

Het betekent wel dat veel paden met gewone schoenen niet meer te betreden zijn, zoals de witte en rode route vanuit het bezoekerscentrum en de zwerfroute door het Kloosterveld. En ook aan de noordoostkant zijn laarzen een goed idee. Vaak zijn er echter wel alternatieve paadjes te vinden. En men kan natuurlijk altijd gebruik blijven maken van de verharde familiepaden bij de Schaapskooi Achter ’t Zaand en bij de Boslounge.


Overstroomd vlonderpad in de witte wandelroute nabij Spier

Het Kloosterveld (Kloostermeer). Je kunt nog wel rondom over het dijkje lopen.

Het wandelpad nabij het Drostenveen