Omgevallen bomen door storm Henk


Storm Henk blies begin januari enkele bomen/boompjes om in het Dwingelderveld. Gelukkig konden medewerkers van Natuurmonumenten de schade snel herstellen.