Nestkastcontrole door Junior Rangers


In december zijn alle nestkasten die rondom bezoekerscentrum Dwingelderveld hangen schoongemaakt en gecontroleerd door de Junior Rangers van het Nationaal Park. De groep begon om 9.00 uur en rond 12.00 uur was de klus geklaard. Een aantal nestkasten is vervangen door gloednieuwe. Tevens zijn alle kasten ‘winterklaar’ gemaakt. Ze zijn schoongemaakt, er zijn kleine reparaties uitgevoerd en er is gekeken of de kasten nog goed stevig hangen. In totaal hangen er 31 nestkasten in de directe omgeving van het bezoekerscentrum. Tevens werd er een kast schoongemaakt met daarin een verstoord nest met 7 eitjes. De lezer mag raden van welke vogel. Het goede antwoord staat onder de foto.


De eitjes zijn van een koolmees