Gastheerschapsbedrijven staan klaar voor hun gasten


Langs en rond Nationaal Park Dwingelderveld bevinden zich tientallen recreatieondernemers met een groot en gevarieerd aanbod van voorzieningen. Drieëndertig van deze recreatiebedrijven zijn officieel Gastheer en Gastvrouw van het Nationaal Park. Ze zijn herkenbaar aan de Nationaal Park-vlag bij hun bedrijf, en het gevelbord van het Gastheerschap.

Gastheerschapsbedrijven informeren hun gasten

Deze gastheerschapsbedrijven zijn thuis in het Nationaal Park. Ze kennen het gebied en de voorzieningen, de wandel-, fiets-, ruiter-, ATB- en andere routes, weten wanneer en waar excursies beginnen, hebben veel foldermateriaal over alles wat er in het Nationaal Park te zien en te doen is - kortom, ze kunnen hun gasten uitgebreid informeren over dit prachtige gebied.

Gastheerschapscursus

Gastheerschapsbedrijven hebben de cursus gevolgd, die landelijk is ontwikkeld door het IVN. Deze Gastheerschapscursus wordt om de twee jaar gegeven tijdens drie dagdelen. Het doel van de cursus is onder meer om recreatieondernemers te voorzien van informatie, zodat ze het bijzondere van de natuur en het landschap in de eigen omgeving door kunnen geven aan hun gasten. Goede voorlichting en educatie dragen bij aan verantwoordelijkheidsbesef bij de gasten van de recreatiebedrijven. Zij beleven het gebied intenser als ze er wat over weten. Daardoor gaan ze bewuster om met de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied. Een belangrijke rol bij die informatievoorziening is weggelegd voor de gastheren van het Nationaal Park.