Junior Rangers aan het werk in het Dwingelderveld


De Junior Rangers gingen tijdens de Natuurwerkdag aan de slag op het adoptieterrein, een bosvak naast Taribush.

De jongelui zijn bezig geweest met snoeiwerkzaamheden om de jeneverbesstruiken meer licht te bezorgen, zodat zij beter kunnen groeien en vermeerderen. Nou, groeien doen de struiken zeker, het is in enkele jaren een ondoordringbare barrière geworden. Nuttig voor allerlei dieren want die kunnen hier een fijne schuilplek vinden.

Na een ochtend werken ging de snert met broodjes er wel in.

In de middag moesten helaas enkele Junior Rangers vertrekken voor sport of werk maar kwam een groep van 11 Groep 7/8 kinderen van IVN Hoogeveen ons helpen. De Junior Rangers kregen een rol als begeleider en zo gingen we opnieuw samen aan de slag.

Nou, die kinderen konden er ook wat van. Er volgde voor een 2e keer die dag een flinke snoeibeurt. We hadden nu zoveel snoeihout dat we er een leuke hut van hebben gebouwd. Het overige hout gaat op een takkenwal en ook die groeit ieder jaar weer.

Om 15 uur hebben we iedereen weer verzameld en het gereedschap weer gesorteerd. Na het uitdelen van de presentjes die we van Landschapsbeheer Drenthe gekregen hadden ging iedereen tevreden naar huis.