Werkzaamheden Natuurmonumenten in Anserdennen - vervolg 19/1


In de Anserdennen vinden op dit moment werkzaamheden plaats. Daardoor is een klein deel van het zandpad vanaf het Witteveen tot aan het fietspad naar Theehuys Anserdennen afgesloten. Het Drenthepad, de rode en witte wandelroute zijn, net als de ruiters en mountainbikers, omgeleid over het fietspad en het Witteveen.

Eerder berichtten wij op deze nieuwspagina over werkzaamheden die gaan gebeuren op en rondom de heideveldjes in de Anserdennen. Het werk is inmiddels gestart.

Langs de randen van dit veldje worden bomen en struiken verwijderd om de struikheide meer ruimte en licht te geven. Dit is gunstig voor dieren zoals de adder, levendbarende hagedis en bepaalde zeldzame vlindersoorten, zoals de kommavlinder.

Het bos langs de rand wordt minder donker. Opslag van voornamelijk grove dennen, maar ook berken, eiken, vuilboom en prunus ruimen het veld en maken plek voor struikheide, zandblauwtje en rendiermos.

Instandhouding
Deze werkzaamheden komen voort uit het beheerplan Natura 2000 en dienen de instandhoudingsdoelen voor aangewezen habitattypen en soorten. Omdat ze voortvloeien uit het beheerplan zijn ze daarmee vrijgesteld van ontheffingen. Het doel van de werkzaamheden is om de via Natura 2000 beschermde natuur te versterken zoals het beheerplan ook eist.

Meer informatie is te vinden op https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-dwingelderveld/nieuws/routes-anserdennen-voor-klein-deel-afgesloten