Werkzaamheden in het Slichteveen


Het Slichteveen is een grasland net ten zuiden van de weg Dwingeloo – Spier, vlak bij het kantoor van Staatsbosbeheer. De blauwe wandelroute loopt er langs.

Het Slichteveen heeft jarenlang dienst gedaan als grasland. Staatsbosbeheer heeft kort geleden de sloten en greppels gedempt en de jonge lariksen geveld. Naast de eiken en berken die zijn blijven staan zullen weer jonge berken, eiken en dennen gaan groeien. Het overgebleven grasland zal voor een deel worden ingeplant met bomen en struiken. In het nattere deel zal dit o.a. bestaan uit wilgen.