Inplanten nieuwe bomen


Staatsbosbeheer plant nieuwe bomen ter vervanging van dode fijnsparren.

Door de letterzetter zijn de afgelopen paar jaar veel fijnsparren dood gegaan. In eerdere berichten op deze site is daarover meer informatie te vinden. Een deel van de aangetaste bomen is geoogst. Voor de veiligheid zijn vooral langs zandwegen stukken gekapt. Op dit moment is Staatsbosbeheer bezig om een deel van die open plekken weer in te planten met Eik, beuk en berk.