Leuke waarnemingen in het veld - juli


Dagelijks zijn er herders, boswachters en anderen in het veld. En soms valt het oog dan op een bijzonder plantje of dier(tje).

Hierbij enkele waarnemingen van juli, van boven naar onderen:

1. slangenarend boven het Dwingelderveld

2. adder (als restant van het ontbijt van de slangenarend?)

3. jonge wespendief die wordt geringd (Holtingerveld)

4. kommavlinder

5. jonge nachtzwaluwen in het nest (Holtingerveld)