Studie naar bezoekersstromen


Het Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek (NP Drents Friese Wold, NP Dwingelderveld, natuurgebied Holtingerveld en het tussenliggende gebied) is een gebied dat graag bezocht wordt, door zowel toeristen als door de eigen lokale bevolking. Natuur en rust zijn belangrijke bezoekmotieven. Maar de bevolking groeit. Duurzaam toerisme zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten en tegelijkertijd de lokale bevolking economisch van het toerisme profiteert en daar zo weinig mogelijk overlast van heeft.

Recreatieschap Drenthe heeft (in opdracht van de Stichting Cultuurtoerisme) een Studie Bezoekersstromen laten uitvoeren door bureau Ginder. Deze studie is begeleid door de werkgroep Duurzaam Toerisme (met vertegenwoordigers van beide provincies, terreinbeherende organisaties, IVN, ondernemers, gemeenten).

Met deze studie willen we antwoord krijgen op de vraag hoe de bezoekersstromen beter zouden kunnen aansluiten op de mogelijkheden in het gebied, zowel vanuit het oogpunt van de bezoeker (beleving), de ondernemer (verbinding met het gebied) als de natuur (goed gecommuniceerde zonering).

We hebben gekeken naar de feitelijke drukte gedurende 1 jaar, draagvlak (het gewenste aantal bezoekers; gemeten vanuit de beleving van de bezoekers) en draagkracht (het maximale aantal bezoekers tegelijkertijd wat nog past bij de doelstellingen).

Vermeldingswaardig is dat afgenomen enquêtes laten zien dat bezoekers zeer tevreden zijn. Zij geven een gemiddeld cijfer van 8,7!

Het rapport is te vinden op https://www.provincie.drenthe.nl/publish/library/482/rappor_1.pdf

Deze studie geeft bouwstenen voor de volgende opdracht, het maken van een investeer- en beheerplan.