Akkers vol natuur


Vorige week reden er grote combines over de akkers van Natuurmonumenten in Ruinen. De percelen met winterrogge werden geoogst. Binnenin de machine komen de graankorrels in een opvangbak terecht. De restanten komen er aan de achterzijde uit als stro.

De graankorrels worden verkocht aan een leverancier en verwerkt tot nieuw zaaigoed. Het stro wordt verwerkt tot pakjes en eveneens verkocht. Zowel graan als stro zijn biologisch, want de akkers van Natuurmonumenten zijn SKAL-gecertificeerd.

De akkers van Natuurmonumenten kunnen zich qua (financiële) opbrengst niet meten met gangbare akkers. Zij dienen een ander doel, namelijk het behouden en verbeteren van de soortenrijkdom in de gebieden. De gewassen en de bijbehorende akker(on)kruiden bieden voedsel voor insecten, vogels en kleine marterachtigen. Met een beetje geluk zijn er op en rond deze akkers groepen putters, sijsjes, kepen en vinken te zien die zich te goed doen aan al het lekkers. Ook kwartels, muizen en torenvalken profiteren ervan.

Enkele percelen zijn zelfs speciaal ingezaaid voor deze dieren, met een zogenaamd wintervoedselpakket. Dit gewas wordt niet geoogst en blijft gedurende de winter staan als voedsel en schuilgelegenheid.