Gastheerschapsbedrijven


In heel zuidwest Drenthe, rondom het Dwingelderveld, het Holtingerveld en het Drents-Friese Wold, zijn tientallen gastheerschapsbedrijven te vinden die hun gasten met kennis en enthousiasme vertellen over het omliggende gebied. Alle gecertificeerde gastheren samen vormen een ‘Levend bezoekersnetwerk’. In november wordt er weer een Terugkomdag georganiseerd waarbij de Gastheren bijgepraat worden over ontwikkelingen in het gebied.

Begin volgend jaar start er weer een nieuwe Gastheerschapcursus voor ondernemers in zuidwest Drenthe. De cursus bestaat uit vier middagbijeenkomsten en is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. We behandelen de organisatie, de ontstaansgeschiedenis, de natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis van de verschillende natuurgebieden. Een of meer bezoeken aan het veld horen er ook bij. Na afloop ontvangen de deelnemers het gastheerschap certificaat, het gevelbordje en de Nationaal Park vlag.

Wilt u ook ambassadeur worden van zuidwest Drenthe, meld u dan bij Wim Meijberg, coördinator Communicatie en Educatie van de Drents-Friese Grensstreek, email: w.meijberg@ivn.nl.