waarnemingen in het Dwingelderveld april/mei


Boswachters van Natuurmonumenten deden eind april/begin mei o.a. deze vlinderwaarnemingen tijdens hun werk in het Dwingelderveld.

Van boven naar beneden:

  • aardbeivlinder op tormentil
  • klaverblaadje (nachtvlinder)
  • dennenspanner (idem)
  • eikentandvlinder (idem)
  • koninginnepage
  • groentje