Digitale nieuwsbrief herfst 2023


Nieuws en achtergronden uit Nationaal Park Dwingelderveld

WIE-WAT-WOL, expositie over het Drents Heideschaap

Vooraankondiging:

Vanaf december 2023 is er in Bezoekerscentrum Dwingelderveld een nieuwe wisselexpositie te zien met als onderwerp het Drents Heideschaap.

Gastheerschapsbedrijven

In heel zuidwest Drenthe, rondom het Dwingelderveld, het Holtingerveld en het Drents-Friese Wold, zijn tientallen gastheerschapsbedrijven te vinden die hun gasten met kennis en enthousiasme vertellen over het omliggende gebied. Alle gecertificeerde gastheren samen vormen een ‘Levend bezoekersnetwerk’. In november wordt er weer een Terugkomdag georganiseerd waarbij de Gastheren bijgepraat worden over ontwikkelingen in het gebied.

Begin volgend jaar start er weer een nieuwe Gastheerschapcursus voor ondernemers in zuidwest Drenthe. De cursus bestaat uit vier middagbijeenkomsten en is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. We behandelen de organisatie, de ontstaansgeschiedenis, de natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis van de verschillende natuurgebieden. Een of meer bezoeken aan het veld horen er ook bij. Na afloop ontvangen de deelnemers het gastheerschap certificaat, het gevelbordje en de Nationaal Park vlag.

Wilt u ook ambassadeur worden van zuidwest Drenthe, meld u dan bij Wim Meijberg, coördinator Communicatie en Educatie van de Drents-Friese Grensstreek, email: w.meijberg@ivn.nl.

Junior Rangers kamperen met Sallandse gasten op Scouting terrein in Dwingeloo

De Junior Rangers van het Dwingelderveld waren op kamp, het eerste weekend van september. Ze hadden dit jaar de groep van de Sallandse Heuvelrug op bezoek. Dus met 27 jongeren en 5 begeleiders hebben ze genoten van een verblijf bij Label Scouting terrein van Dwingeloo.

Een uitgebreid verslag staat op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@145178/junior-rangers-kamp/

Over schapen en rasters

Vanwege de aanwezigheid van de wolf in onze contreien, heeft Staatsbosbeheer de rasters rondom de graasgebieden aangepast. Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Park: https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@145180/schapen-rasters/

Informatieavond vrijwilligerswerk Natuurmonumenten Dwingelderveld

Bij bezoekerscentrum Dwingelderveld en beheereenheid Zuid Drenthe van Natuurmonumenten zijn op dit moment diverse vrijwilligersvacatures. Speciaal hiervoor wordt een informatieavond gehouden op dinsdag 31 oktober 2023. Op deze avond zijn het vooral de vrijwilligers die vertellen wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Kijk voor meer informatie op www.nm.nl/vrijwilliger/vacatures en meldt u aan voor deze avond.

Voormalig Planetron krijgt nieuwe functie

Het voormalige Planetron aan de Drift in Dwingeloo (opgericht in 1989) heeft een opmerkelijke transformatie ondergaan. Oorspronkelijk diende het als een educatief centrum gericht op sterrenkunde en ruimteverkenning. Na een aantal jaren van leegstand is het nu omgevormd. De achterzijde is in gebruik als kantoor (en wordt gehuurd door Marketing Drenthe, programma Vitale Vakantieparken en het Recreatieschap Drenthe). De voorzijde  is omgevormd tot een locatie om te vergaderen, een feestje te vieren, een wandeling te starten, maar bovenal een plek om heerlijk te eten. De nieuwe naam is 'Huis van Drenthe'. Daarnaast vind je er de Tourist Info Dwingeloo en wordt het Open Science Hub eerdaags geopend.

Heidebeheer werkzaamheden door Natuurmonumenten

Natuurmonumenten voert op dit moment werkzaamheden uit voor het behoud van de heide op het Dwingelderveld. Met het maaien, plaggen en begrazen wordt de heide verarmd, net zoals dat in vroeger tijden gebeurde. Want als er geen beheer plaatsvindt, verdwijnt de heide, groeit het dicht en komt er bos.

In dit artikel op de website van het Nationaal Park wordt uitgelegd waarom gekozen wordt voor maaien, chopperen of begrazen: https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@145209/heide-beheer-werkzaamheden/

Werkzaamheden Staatsbosbeheer in het Dwingelderveld

Als vervolg op de werkzaamheden van vorig jaar is Staatsbosbeheer weer gestart met het verwijderen van jonge lariks. Deze uitheemse soort die ooit is aangeplant verdringt de inheemse soorten. Leest u meer op  https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@145179/staatsbosbeheer-verwijdert-lariks/

Als gevolg van allerlei boswerkzaamheden hebben de zandwegen behoorlijk te lijden gehad. Een aannemer heeft onlangs  een deel van de wegen weer opgeknapt. Meer informatie is te vinden op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@145181/onderhoud-zandwegen-parkeerplaats-spier/

Veranderingen in Nordic Walking wandelroute

De markering van de 13 km. lange Nordic Walking route over het Dwingelderveld is veranderd. De oude routebordjes zijn verwijderd. Wie nu met de lange stokken wil wandelen kan dat doen via de grijze pijltjes. Deze route, ook wel de Jac. P. Thijsseroute genoemd, volgt nagenoeg dezelfde paden. U kunt de route starten vanaf bezoekerscentrum Dwingelderveld.

De route is te vinden op de webpagina https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-dwingelderveld/route/jac-p-thijsse-wandelroute

Met medewerking van: Gina Bisschop, Sanne van Gemerden, Albert Henckel, Ria Stam, Junior Rangers NP

Samenstelling en eindredactie: Renate Sanders

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.