Bijzondere planten en dieren in vennen

In het Dwingelderveld liggen meer dan zestig vennen en veentjes. Deze vennen zijn op een bijzondere manier ontstaan. Het zijn laagten die voornamelijk worden gevoed met regenwater. Daardoor zijn de "veentjes" van nature voedselarm en kan er hoogveen ontwikkelen.

In dat veen komen bijzondere planten en dieren voor, zoals veenmossen, beenbreek, veenbes en lavendelheide. Eind mei kleuren de pluizige vruchten van veenpluis sommige vennen wit. Boven de vennen vliegen vele soorten kleurige libellen, op zoek naar een prooi of een partner. Voor vogelaars zijn er allerlei soorten watervogels te "spotten". In de meeste vennen broedt de dodaars die met zijn opvallende schaterende roep de aandacht trekt.

Greversveen