Plaggen heel belangrijk voor heidebeheer

Plaggen, van levensbelang voor heide

Boswachter Albert Henckel van het Dwingelderveld is als geen ander vertrouwd met het beheer van de heide. Plaggen speelt in het heidebeheer volgens hem een hoofdrol: "De boeren plagden de heide om de zode te vermengen met schapenmest. Dit mengsel ploegde de boer onder op de akkers. Zo bleef de heide jong en vitaal, omdat er telkens weer nieuwe heideplanten op de geplagde bodem ontkiemde". Jarenlang is er nauwelijks geplagd, omdat boeren volop kunstmest gebruikten. Daardoor verruigde de heide en groeide het gebied vol met taaie grassen zoals pijpenstrootje. Henckel vervolgt: "In 1978 zijn we weer begonnen met plaggen, vlakbij het Smitsveen. Bedrijven ontwikkelden speciale machines waarmee tegenwoordig zelfs in het buitenland wordt geplagd. Nu plaggen we vrijwel ieder jaar een stuk vergraste heide. De resultaten zijn prima. Dop- en struikheide komen massaal terug, net als bijzondere planten zoals klokjesgentiaan en zonnedauw. Per hectare komt er zo'n duizend kubieke meter humus vrij, waar compost van wordt gemaakt. Soms brengen we het materiaal naar akkers, net als vroeger. Schapen en runderen houden de grasgroei op de heide daarna bij, zodat de plagmachines niet snel terug hoeven komen."

Heide
Plaggen met de hand is zwaar werk
Machinaal plaggen op het Dwingelderveld