Gebiedsbeschrijving

Het Dwingelderveld is een bijna 4000 hectare groot nat heide- en bosgebied in het zuidwesten van Drenthe met een vrijwel ongestoorde horizon. In dit gebied kunnen soorten vogels en dieren leven, die in andere landschappen minder kansen hebben. De heide wordt beheerd door twee schaapskudden met elk een herder.

Inrichtingsmaatregelen van de afgelopen jaren laten inmiddels duidelijke resultaten zien. In samenwerking met RTV-Drenthe is in vijf afleveringen te zien hoe de natuur zich in relatief korte tijd ontwikkelt. Deze afleveringen zijn te zien op Dwingelderveld....terug naar de natuur!

In het recente verleden is het areaal natte heide enorm toegenomen. Het Dwingelderveld profileert zich dan ook als het grootste aaneengesloten gebied met natte heide van West Europa. In een gebied met natte heide komt niet alleen (dop)heide voor maar een bonte verzameling van vele, vaak zeldzame planten en dieren die zich hier thuis voelen. Maar het Dwingelderveld herbergt ook bossen, vennen en gebieden met droge heide.....

Natte heide kenmerkt zich door een bonte variatie aan planten en dieren. Dopheide is de kenmerkende heidesoort die bloeit in juni. In augustus bloeit de struikheide op de drogere stukken in het gebied. Droge heide is minder soortenrijk dan natte heide.

Het Dwingelderveld behoort tot het stelsel van de Nationale Parken in Nederland en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Verder draagt het Dwingelderveld het predicaat Natura 2000 gebied wat betekent dat het behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa….