Oude veldnamen in het Dwingelderveld


Het Moordenaarsveen is een ven op de uitgestrekte Dwingeloose heide. De overlevering wil dat hier een Spaanse soldaat is vermoord in de Tachtigjarige Oorlog. Een verklaring zou ook kunnen zijn dat het veen erg diep is, dieper dan zwemmers vroeger verwachtten. 'Grondeloos veen' wordt dat in de volksmond wel genoemd - een echte 'Moordenaar'...

Soms gaan er hele verhalen schuil achter oude veldnamen in het 3700 hectare grote Nationaal Park Dwingelderveld. De naam Postweg herinnert aan de vroegere functie. Dat is ook met andere namen het geval. De Esweg voert naar of over de akkercomplexen. De Drift is de route die de schaapskudde dagelijks nam naar het veld, de heide. De doorgaande verbindingen voeren naar andere oorden, zoals het Anserpad, de oude weg van Dwingeloo naar Ansen. Waar zo’n weg door drassig terrein voert, wordt in Drenthe de aanduiding 'dijk'  gebruikt.

Zo liggen In het Dwingelderveld de Dwingelderdijk, de (Oude) Hoogveense Dijk en de Kerkdijk. Op de doorgaande wegen werd - zo'n honderd jaar geleden - tol geheven. Sommige tolhuisjes bestaan nog, zoals bij Lheebroek. De wegnaam Schietveld komt van een veldnaam zonder militaire betekenis. Vroeger was het slecht land, begroeit met planten die het vee aan de schijterij (Drents: schieterij) bracht. Veld- en straatnamen herinneren nog steeds aan de historie.

veldnamen-moordenaarsveen