Digitale nieuwsbrief herfst 2022


Nieuws en achtergronden uit Nationaal Park Dwingelderveld

Staatsbosbeheer verbouwt en oogst oude landbouwgewassen in het Dwingelderveld

In de omgeving van het Holtveen is het afgelopen jaar op een voormalige akker boekweit en Emmertarwe verbouwd en geoogst. Lees meer op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@142544/oogst-oude-landbouwgewassen/

wolvenexcursies goed bezocht

De wolvenexcursies die Natuurmonumenten vanaf augustus organiseert in het Dwingelderveld worden goed bezocht en gewaardeerd. Ook RTV Drenthe heeft er aandacht aan besteed in het programma 'Roeg'.

Lees verder op de webpagina van het NP: https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@142454/wolvenexcursies/

Werkzaamheden in de Anserdennen

In de herfst gaat Natuurmonumenten bezig met het heidestukje ten noordoosten van de voormalige camping de Wiltzangh. Hier wordt de heide weer open gemaakt. Lees meer op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@142453/werkzaamheden-natuurmonumenten/

Nieuw seizoen Junior Rangers begonnen

Half september kwamen 10 Junior Rangers weer enthousiast bij elkaar. Samen gingen ze aan de slag op hun eigen adoptieterrein in Lheebroek. Voor dit seizoen is er samen met de Youth+ deelnemers een leuk en afwisselend programma samengesteld. Elke maand is er een activiteit, waarbij de jongelui leren over de natuur en genieten van het ontdekken van de omgeving.

Het volledige artikel staat op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@142441/nieuw-seizoen-junior-rangers/

Heidebeheer Dwingelderveld

Momenteel zijn er machines zichtbaar in het Dwingelderveld. Deze werken aan het herstel van de heide. Dat is nodig, want het open heidelandschap groeit dicht door teveel voedingsstoffen, zoals stikstof. Planten die daarvan houden, zoals braam en pijpenstrootje groeien dan heel snel, wat ten koste gaat van zeldzame en kwetsbare soorten.

Meer informatie is te vinden op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@142413/heidebeheer-dwingelderveld/

Lariksboompjes maken plaats voor andere soorten

Staatsbosbeheer verwijdert jonge lariksboompjes om ruimte te maken voor andere, inheemse boomsoorten. Zie ook https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@142542/verwijderen-lariks/

Fietspaden noordzijde worden opgeknapt

Vanaf ongeveer half oktober start Staatsbosbeheer met het herstel van het fietspad vanaf de weg Achter ’t zaand (vlakbij de gelijknamige schaapskooi), langs het Koelevaartsveen richting het Commissaris Cramerpad. Ook het stuk vanaf het Cramerpad richting de uitkijkpunt op de geluidswal langs de A28 wordt aangepakt. De fietspaden zullen worden voorzien van een nieuwe deklaag.

Bestrijding Watercrassula Kloosterveld

In het Kloosterveld achter bezoekerscentrum Dwingelderveld gaat Natuurmonumenten het waterplantje watercrassula verwijderen. Dit plantje is begin dit jaar voor het eerst geconstateerd in een ven en verspreidt zich snel. Om te voorkomen dat overige, inheemse planten worden verdrongen, grijpt Natuurmonumenten in. Op de foto een Brabants ven dat overwoekerd is geraakt door watercrassula.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief van Nationaal Park Dwingelderveld verschijnt minimaal vier keer per jaar.

Met medewerking van: Gina Fieten, Nina Oostwoud, Sanne van Gemerden en Albert Henckel.

Samenstelling en eindredactie: Renate Sanders

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.