Rijke historie, prachtige landelijke bouwkunst


cultuurhistorie-rijke-historie-lheeLhee

Historische boerderijen en erven geven het landschap een bijzonder tintje. En natuurlijk zijn die oude boerderijen een belangrijk onderdeel van ons erfgoed. Veel boerderijen verliezen helaas hun oorspronkelijke functie. Daarmee verdwijnt een stukje cultuur en historie. Mits slim gespeelt kunnen die vrijkomende oude boerderijen een belangrijke bijdrage leveren aan de plattelandsvernieuwing. Dan ontstaan er mogelijkheden om de landelijke bouwkunst om een verantwoorde wijze te behouden.
De Stichting Drentse Boerderijen wil bijdragen aan het behoud van deze gebouwen en hun cultuurhistorische en landschappelijke waarden, met ruimte voor nieuwe vormen en functies.

Rond het Dwingelderveld staan in de historische dorpskernen gelukkig nog veel oude boerderijen. De meeste zijn goed onderhouden en geven een goed beeld van een eeuwenlange ontstaansgeschiedenis. En dat willen we graag zo houden.