Digitale nieuwsbrief zomer 2021


Nieuws en achtergronden uit Nationaal Park Dwingelderveld

Kraanvogeljong heeft het niet gered

U heeft het de afgelopen tijd kunnen volgen in de media, het wel en wee van het kraanvogelgezin dat woonde ter hoogte van het familiepad Achter 't Zaand aan de noordrand van de Dwingeler heide. Er kwam een jong ter wereld, maar dat heeft het helaas niet gered.

Het hele verhaal kunt u lezen op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@139007/update-kraanvogels/

Natuurmonumenten enthousiast over nieuw maaibeheer

Natuurmonumenten maait hooi- en graslanden op een andere manier. Dit zogenaamde sinusbeheer leidt tot meer variatie in bloemen en planten, insecten en andere dieren die daarvan profiteren. Via deze link leest u hoe sinusbeheer in z'n werk gaat: https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@139001/maaibeheer/

Nieuwe kaart met bezoekersinformatie

Als je op de camping aankomt, krijg je vaak een plattegrond mee waarop de receptiemedewerker aangeeft: 'dit is uw plekje, daar zijn de toiletgebouwen, daar is het zwembad' e.d.

Op dit idee is de nieuwe gebiedskaart gebaseerd die sinds kort in bezoekerscentrum Dwingelderveld wordt gebruikt. Hiermee kunnen de medewerkers bezoekers heel specifiek van informatie en tips voorzien.

U leest meer op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@139006/nieuwe-gebiedskaart/

Dwingelderveld populair

In de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat het Dwingelderveld zeker op weekenddagen een populair gebied is om te wandelen, fietsen, uitwaaien, genieten op allerlei manieren.

Terreinbeheerders, gemeente en provincie zoeken naar manieren om deze drukte het hoofd te bieden.

Lees meer over de drukte via https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@139002/drukte/ en https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@139004/plankenpad-spier/

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief van Nationaal Park Dwingelderveld verschijnt minimaal vier keer per jaar.

Met medewerking van: Rudmer Veenstra, Tineke Bouwmeester, Casper de Jong en Albert Henckel .

Samenstelling en eindredactie: Renate Sanders

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.