Digitale Nieuwsbrief voorjaar 2021


NP16092601-Header Dw Veld Nieuwsbrief

Nieuws en achtergronden uit Nationaal Park Dwingelderveld

Lezing naar aanleiding van nieuw boek over de redding van het Dwingelderveld

Begin april verscheen een nieuw boek van journalist Axel Wiewel, die al eerder een boek over het Dwingelderveld heeft geschreven. Het nieuwe boek heeft als titel 'De redding van het laatste grote natte heideveld van Nederland'. Het beschrijft hoe de natuurbescherming zich vanaf 1905 ontwikkelde, hoe Natuurmonumenten ontstond en hoe het Dwingelderveld dankzij de inzet van mensen als Jac. P. Thijsse behouden bleef voor het nageslacht.

Naar aanleiding van de verschijning van dit nieuwe boek geeft Axel Wiewel een online lezing op donderdag 20 mei. Meer informatie verschijnt binnenkort op deze website en ook op die van Natuurmonumenten.

Lees meer over het boek op de website van Nationaal Park Dwingelderveld https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@138373/boek-redding/

Natuurkrant 2021

De Natuurkrant 2021 ligt weer voor bezoekers klaar bij de gastheerbedrijven en bij overige recreatie- en horecabedrijven rondom het Dwingelderveld. De krant bevat informatie over de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold, en over het Holtingerveld en de Kolonien van Weldadigheid. De Natuurkrant is een geweldige basis voor iedereen die een van die gebieden wil bezoeken.

In digitale vorm is de Natuurkrant te vinden op de website van het Nationaal Park https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/bezoekersinformatie/folders-brochures-0/

Noordrand Dwingelderveld weer wat natter

Natte laagten kwamen van oudsher voor in grote delen van het Dwingelderveld. Maar vanaf 1910 werden sloten en greppels gegraven om het gebied te ontwateren. Hierdoor konden bomen worden aangeplant om in de toekomst hout te kunnen oogsten. Zo verdroogden en verdwenen deze natte plekken. Nu is Staatsbosbeheer bezig om ze weer terug te krijgen, omdat ze zeer waardevol en belangrijk zijn voor de Drentse natuur.

Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Park https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@138372/noordrand/

Stobben en stronken in de hei

Wellicht heeft u opgemerkt dat er op de heide in het Dwingelderveld her en der boomstobben en -stronken liggen. Die zijn er neergelegd voor de tapuit. Dit zeldzame heidevogeltje vindt tussen de stobben nestgelegenheid en gebruikt ze als uitkijkpunt. Er wordt momenteel onderzoek naar de tapuit gedaan. Meer hierover kunt u lezen in de Veldwijzer die in mei verschijnt.

Colofon

Deze digitale nieuwsbrief van Nationaal Park Dwingelderveld verschijnt minimaal vier keer per jaar.

Met medewerking van: Albert Henckel en Catrien Scholten.

Samenstelling en eindredactie: Renate Sanders

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.