Digitale nieuwsbrief zomer 2023


Nieuws en achtergronden uit Nationaal Park Dwingelderveld

Basisschoolleerlingen maken kennis met Big 5.

Het scholenprogramma Big 5 van Natuurmonumenten in samenwerking met het IVN is weer achter de rug. De kinderen maakten kennis met verschillende typerende dieren van het Dwingelderveld. Meer is de lezen op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@144468/scholenprogramma-big-5/

Staatsbosbeheer sluit inritten langs Spieregerweg

Vanwege parkeeroverlast heeft Staatsbosbeheer enkele inritten langs de weg Spier-Lhee afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Kijkt u voor meer informatie op de webpagina https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@144465/afsluiten-inritten-weg-spier-lhee/

Waarnemingen uit het Dwingelderveld mei/juni

Schaapherders, boswachters en anderen doen soms leuke waarnemingen in het veld. Een greep eruit is te vinden op https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@144454/leuke-waarnemingen-veld/

Onderzoek onder bezoekers van de natuurgebieden in zuidwest Drenthe/zuidoost Friesland

Recreatieschap Drenthe heeft een studie gedaan naar de bezoekersstromen in de Drents-Friese grensstreek, van het NP Drents-Friese Wold tot en met het NP Dwingelderveld en alles wat daartussen ligt.

De aanleiding en de uitkomsten van dit onderzoek is te lezen op de website https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/actueel/nieuws/@144456/studie-bezoekersstromen/

17 juni: schaapscheren op de Brink in Ruinen

Schaapskudde Ruinen scheert dit jaar op 17 juni 2023 al haar schapen (450) op de Brink.

Vroeger was de Brink de verzamelplaats van de schapen (van verschillende boeren) die van daaruit met de herder naar het heideveld trokken.

Om de binding met het dorp Ruinen te benadrukken brengt de Stichting Drents Heideschaap het jaarlijkse scheren van de schapen als evenement naar de Brink. De schapen worden om 7.00 uur in een kraal geplaatst op de Brink waarna ze door scheerders (4 in aantal waaronder de Nederlands kampioen) worden geschoren. De geschoren schapen worden in een andere kraal geplaatst waarna ze met trailer terug worden vervoerd naar de kooi. Eindtijd 17.00 uur.

Op deze dag is het ook mogelijk om een geschoren schapenvacht te kopen voor verwerking.

Meer informatie over het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe

Het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe is volop in uitvoering. Allerlei organisaties werken samen om op het Drentse platteland ruimte te maken voor mens, dier en plant.

Er zijn werkzaamheden gaande in het Dwingelderveld, maar ook in het Hunzedal en het Fochteloerveen.

Meer informatie en een Youtube filmpje is te vinden op https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-in-ontwikkeling/

Met medewerking van: Gina Bisschop, Sanne van Gemerden, Albert Henckel, Ria Stam, Stichting Drents Heideschaap.

Samenstelling en eindredactie: Renate Sanders

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.